Privacyverklaring


Via de dienst Campsy worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Campsy Nederland B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Campsy Nederland B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 december 2013

Welke persoonlijke gegevens gebruikt Campsy?

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om reserveringen af te handelen:

  • Voornaam en Achternaam
  • Emailadres
  • Betalingsgegevens (credit card gegevens en/of bankrekeningnummer)

Deze gegevens worden gebruikt om een reservering te maken. Slechts uw voor- en achternaam worden doorgegeven aan de partij bij wie u een reservering plaatst. Wij bemiddelen in de totstandkoming van de overeenkomst en verzamelen, verwerken en geven deze gegevens door voor zover dit nodig en toegestaan is voor het uitvoeren van de overeenkomst

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Waarom registreren bij Campsy?

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst kunt u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst en betaling en om een overzicht te geven van de diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:

- uw voornaam en achternaam

- uw e-mailadres

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekt Campsy gegevens aan derden?

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners (betalings-verwerkende leveranciers) zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

- uw voornaam en achternaam

- uw e-mailadres

- uw betaalgegevens (credit card gegevens en/of bankrekeningnummer)

Hoe gebruikt Campsy sociale media?

Campsy gebruikt sociale media om de accommodaties van onze partners (campings) te promoten en om onze eigen diensten te promoten, te verbeteren en te faciliteren. Zo zijn er social media plugins op de Campsy website. Deze werken middels cookies, waarover wij u verder in het document nog informeren. Wanneer u op één van de knoppen klikt en u registreert met uw social media account, wordt informatie met uw toestemming gedeeld met uw social media site en mogelijk getoond op uw social media profiel, zodat het gedeeld kan worden met anderen in uw netwerk.

Naast het implementeren van deze knoppen gebruikt Campsy social media door accounts te onderhouden op meerdere social media sites en door social apps aan te bieden. Deze social media diensten stellen u in staat om informatie te delen met Campsy. Wanneer u zich registreert met een social media app., wordt u verteld welke informatie met Campsy gedeeld zal worden. De informatie waarvan u aangeeft dat u die met ons wil delen kan basisinformatie zijn die beschikbaar is op uw social media profiel, e-mailadres, statusupdates en uw vriendenlijst. Deze informatie is nodig om een unieke gebruikerservaring te bieden in de app. zelf of op onze websites. Hierdoor kan onze website gepersonaliseerd worden om aan uw wensen te voldoen, kunt u gekoppeld worden aan vrienden op basis van reisbestemmingen en kunnen onze reis gerelateerde diensten verbeterd worden.

Wij kunnen u ook in staat stellen om in te loggen op Campsy met uw social media accounts. Uw social media site kan u meer vertellen hoe zij uw informatie gebruiken en verwerken in dit geval.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Hoe kunt u de persoonlijke informatie die u aan Campsy heeft gegeven beheren?

U heeft altijd het recht om de persoonlijke informatie die wij van u hebben te bekijken. U kunt een overzicht van uw persoonlijke data aanvragen door een e-mail te sturen naar [email protected] Zet "Verzoek persoonlijke informatie" in het onderwerpveld en stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee, zodat we kunnen voorkomen dat individuen zonder autorisatie bij uw persoonlijke informatie kunnen komen.

Als de persoonlijke informatie incorrect is, zullen wij dit aanpassen nadat u dit aan ons heeft aangegeven. U kunt ook uw persoonlijke informatie laten verwijderen uit onze klantendatabase door een e-mail te sturen [email protected] met "Verzoek tot verwijderen persoonlijke informatie" als onderwerp. Het kan echter voorkomen dat we bepaalde informatie moeten bewaren voor juridische of administratieve redenen, zoals ons bestand voor frauduleuze activiteiten. U kunt uw gebruikersaccount op ieder moment verwijderen door in te loggen op uw account op de Campsy website en vervolgens er voor te kiezen om uw account te verwijderen.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke informatie op de Campsy website en apps?

Het verwerken van persoonlijke informatie op de website en de mobiele apps wordt gedaan door Campsy Nederland B.V. Campsy Nederland B.V. is een besloten vennootschap die onder de Nederlandse wetgeving valt en haar kantoor heeft in Amsterdam.

Mocht u opmerkingen of suggesties hebben over deze privacy-informatie, stuur dan een e-mail [email protected]

Kinderen

De diensten die door Campsy.nl worden aangeboden zijn niet bedoeld voor kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Het gebruik van elk van onze diensten is alleen toegestaan na de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd. Wanneer we informatie ontvangen van iemand die jonger dan 18 jaar is houden we het recht om het te verwijderen.