Disclaimer


Disclaimer

 

Uitgever

De website ww.camping-and-co.com wordt uitgegeven en beheerd door het bedrijf Holidays&Co, een S.A.S. (Vereenvoudigde Naamloze Vennootschap) met een aandelenkapitaal van € 200.000, gevestigd  in Parc Technopolitain Atalante – 7 Allée Métis - Odyssée Bâtiment C – 35435 SAINT MALO – Frankrijk, en ingeschreven bij het handelsregister van Saint-Malo onder het nummer: 498 339 340.

Intracommunautair BTW-nummer: FR03 498 339 340 000 16
Licentienummer reisagentschap: IM 035170003
Publicatiedirecteur: Guillaume Patrizi
Email: contact(at)camping-and-co.com

Host

Deze website wordt gehost in Ierland door Amazon Web Services:

Amazon Web Services LLC

P.O Box 81226 

Seattle, WA 98108-1226

 
Hyperlinks

De hyperlinks die onderdeel zijn van deze website en verwijzen naar andere bronnen op het internet, vallen niet onder de aansprakelijkheid van Holidays&Co, met name ten aanzien van de beschikbaarheid en inhoud van andere directe of indirecte bronnen.

Andersom is Holidays&Co niet aansprakelijk voor hyperlinks die verwijzen naar de website. Derde partijen die een link plaatsen naar iedere willekeurige pagina of frame van deze website, dient voorafgaande toestemming te krijgen van het bedrijf Holidays&Co, door een email te sturen naar contact(at)camping-and-co.com. Holidays&Co behoudt het recht om de verwijdering van deze link te eisen.

 
Nieuwsbrieven en andere communicatie
 
Op de website Camping-and-co.com, heeft u de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief en/of de commerciële aanbiedingen van onze externe partners. Van tijd tot tijd sturen wij u per email informatie over onze actualiteiten, onze diensten en onze nieuwe producten. Deze nieuwsbrieven hebben tot doel de diensten die wij aanbieden te verbeteren.
 
U heeft op ieder moment de mogelijkheid om u uit te schrijven, door te klikken op de desbetreffende link onderaan de nieuwsbrief.

 
Persoonlijke gegevens

Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld zonder de voorafgaande toestemming van de bezoekers van de website www.camping-and-co.com. De informatie die wij van u vragen, is nodig om de kwaliteit van onze diensten en de kwaliteit van de verwerking van uw boeking te garanderen. De enige persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld op de website, zijn de titel, de voornaam, de achternaam, het woonadres, het emailadres en het telefoonnummer, maar dit gebeurt slechts op basis van vrijwillige verstrekking van de bezoekers. www.camping-and-co.com verplicht zich deze persoonlijke gegevens uitsluitend voor eigen gebruik te bewaren en garandeert hun vertrouwelijkheid.

Deze gegevens zullen onder geen enkel beding worden verkocht of anderszins beschikbaar worden gesteld aan derden (zowel privépersonen als rechtspersonen). Conform de Franse “Informatica en Vrijheden” wet van 6 januari 1978 gewijzigd in 2004, heeft u recht op toegang, rectificatie en bezwaar wat betreft de gegevens die op u van toepassing zijn. Hiervoor hoeft u bij ons slechts online of per post een aanvraag in te dienen, onder vermelding van uw voornaam, achternaam en adres.